Otázky a odpovědi

Průkaz TP, ZTP či ZTP/P
border

sKarta nahrazuje průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Jak je to v případech, kdy je držitelem průkazky nezletilé dítě?

Nezletilé děti mají sKartu bez platební funkce s vyznačením stupně postižení, fotografií atd.

Jak je vyřešeno to, že sKartu nebo průkazku předávám jako rodič dítěte ZTP/P asistentce nebo škole?

Platí stejný postup jako pro stávající průkazy v papírové podobě. Přechod na sKartu neznamená pro jejího držitele žádné omezení.

Jakou platnost má průkaz?

sKarta má platnost 4 roky. Pokud dojde ke změně typu průkazu, bude vám zdarma vydána nová karta. 

Platnost sKarty není zároveň platností průkazu TP, ZTP či ZTP/P.

Jakým způsobem je vyřešeno využívání platebních funkcí osobou nezletilou (která je zastupována oběma rodiči), nesvéprávnou, příp. osobou zletilou a svéprávnou, avšak s postižením, které fyzicky neumožňuje kartu obsluhovat (kvůli slepotě, tělesnému postižení – např. absenci horních končetin apod.)? Jakou platnost má průkaz?

Česká spořitelna vydává sKartu vždy podle požadavku Úřadu práce ČR. Osoba nezpůsobilá k právním úkonům nebo osoba s postižením má kartu, která je bez platební funkce. Taková karta obsahuje pouze informaci o postižení apod. (jde o průkaz TP, ZTP či ZTP/P) a zákonný zástupce (rodič, opatrovník) má sKartu s platební funkcí a nakládá s prostředky.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání Ochrana osobních údajů Webmaster přidejte si nás na facebook