Ukončení sKarty

Vyčerpání zbývajících prostředků a zrušení účtu

Co když si nestihnu peníze do konce dubna 2014 vybrat?

Nemusíte se ničeho obávat, o zbývající prostředky můžete požádat v kterékoliv pobočce České spořitelny po dobu 4 let, kde vám budou zdarma hotově vyplaceny. K výběru peněz je nutný průkaz totožnosti. 

V případě, že jste uvedl účet, na který máme zbývající prostředky po zrušení účtu poslat, převedeme vám tam peníze automaticky.

Kolik za výběr zaplatím?

Výběr hotovosti je zdarma.

Mohu přijít do kterékoli pobočky České spořitelny?

Ano, výběr pro vás zajistí kterákoli pobočka České spořitelny. Jejich seznam najdete zde.

Může hotovost vybrat někdo, koho pověřím?

Ano, k výběru nevyčerpaných prostředků v pobočce České spořitelny můžete udělit speciální plnou moc k danému úkonu. Plná moc musí být úředně ověřena.

Co se stane s mými osobními údaji? Chci, aby je Česká spořitelna po zrušení účtu vymazala.

Česká spořitelna zpracovává osobní údaje v souvislosti s vedením a správou platebního účtu, který byl otevřen v souladu s Podmínkami České spořitelny, a.s. pro vydání a používání sKarty a otevření platebního účtu. Souhlas s těmito podmínkami jste potvrdil při převzetí sKarty na příslušném pracovišti Úřadu práce České republiky.

Osobní údaje, které poskytl České spořitelně Úřad práce ČR za účelem vyrobení speciální karty, tedy průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) - typ průkazu, symbol postižení, fotografie držitele, budou vymazány.

Povinnost zjišťovat, evidovat a po stanovenou dobu uchovávat osobní údaje včetně rodného čísla majitelů účtů ukládají České spořitelně příslušné zákony (konkrétně zákon o bankách a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání Ochrana osobních údajů Webmaster přidejte si nás na facebook